درمان ریشه دندان

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر نبوی زاده متخصص درمان ریشه و عضو هئیت علمی دانشگاه دندانپزشکی شیراز در رابطه با درمان ریشه در دندان های دائم کودکان و نوجوانان

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۳ فروردین ۱۳۹۷