آلرژی در فصل بهار

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر اسماعیل زاده فوق تخصص آسم و آلرژی در رابطه با حساسیت های فصل بهار

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۶ فروردین ۱۳۹۷