حالا بگو کجا هستی با صدای امین آبادیان

خوشا شیراز

ترانه حالا بگو کجا هستی با صدای امین ابادیان در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید