حالا بگو کجا هستی با صدای امین آبادیان

خوشا شیراز

ترانه حالا بگو کجا هستی با صدای امین ابادیان در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۶ فروردین ۱۳۹۷