درمان آلرژی در طب سنتی

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر جلادت متخصص طب سنتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با پیشگیری و درمان آلرژی در طب سنتی

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۸ فروردین ۱۳۹۷