نفس

به وقت ترانه

نفس نفسای تو میدونه بری عاشق و دیوونه میشم جون نگات که همه ی جهان توشه 
نذار گم بشم این گوشه بگیر دستای سردی که دستای گرمتو دوباره میپوشه
من عاشقت شدم ببین دوست دارم همین کسی نمیاد دیگه مثل تو روی زمین
من عاشقت شدم چه زود دست خودم نبود هر کاری کرده بودم واسه عشق تو بود

به وقت ترانه
۲۸ فروردین ۱۳۹۷