اختلالات رشتی گفتار و زبان

سلامت باشید

گفتگو با خانم دکتر ابراهیمیان متخصص گفتار درمانی  و استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با گفتار درمانی

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۳۰ فروردین ۱۳۹۷