بردیا ضمیری رتبه برتر کنکور

گپ

گفتگو با آقای بردیا ضمیری رتبه 11 کشوری کنکور تجربی در آیتم من یه ستاره ام

ويژه برنامه ( گپ ) ساعت ٢٢ از شبكه فارس
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷