خاطره ای از دوران دفاع مقدس

خوشا شیراز

خاطره حاج ابراهیم عزیزی از دوران دفاع مقدس

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید