خاطره ای از دوران دفاع مقدس

خوشا شیراز

خاطره حاج ابراهیم عزیزی از دوران دفاع مقدس

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷