ترکی قشقایی

به وقت ترانه

ترانه ترکی قشقایی با صدای یونس احمدی

ه وقت ترانه روز هاى زوج ساعت ١٩:٠٠
۶ اردیبهشت ۱۳۹۷