ترکی قشقایی

به وقت ترانه

ترانه ترکی قشقایی با صدای یونس احمدی

به وقت ترانه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۷