شروع برنامه خوشاشیراز با سلام

خوشا شیراز

تبریک اعیاد شعبانیه
اردیبهشت بارانی شیراز در خوشاشیراز و باغ عفیف آباد

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید