دوران تحصیل و ورود به حرفه بازیگری فلور نظری

خوشا شیراز

فلور نظری:

با رشته مدیریت دولتی وارد دانشگاه شدم ولی به دلیل علاقه زیاد به بازیگری وارد دانشکده سوره شدم و ...

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید