گل باهاری

شب فیروزه ای

ترانه با لهجه شیرازی با صدای مهدی رستمی

شب فیروزه ای دارای بخش های متنوع و جذابی برای مخاطبان خواهد بود
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷