شمشیر بازی

گپ

زنگ ورزش اینبار به سراغ ورزش شمشیربازی رفته تا شما رو با این ورزش مهیج بیشتر آشنا کند

ويژه برنامه ( گپ ) ساعت ٢٢ از شبكه فارس
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷