شعر خوانی

شب فیروزه ای

شعر خوانی دختر با استعداد شیرازی سونیا شکیبا نسب در کنار مقبره حافظ و در برنامه شب فیروزه ای

شب فیروزه ای دارای بخش های متنوع و جذابی برای مخاطبان خواهد بود
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷