آلودگی به شپش

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر فرامرزی متخصص عفونی در رابطه با بیماری الگودگی به شپش و راهکار های درمانی این انگل در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷