دعای سلامتی امام زمان (عج)

خوشا شیراز

شروع برنامه خوشاشیراز با دعا برای سلامتی امام زمان (عج)

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید