دعای سلامتی امام زمان (عج)

خوشا شیراز

شروع برنامه خوشاشیراز با دعا برای سلامتی امام زمان (عج)

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷