نقش مالک اشتر

خوشا شیراز

خاطره داریوش ارجمند از پلان شهادت مالک اشتر در سریال امام علی (ع)

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷