گفتگو با آقای دکتر ندیم

خوشا شیراز

آقای دکتر ندیم مدیر محترم باغ ها موزه ها و فضای سبز دانشگاه شیراز در خصوص گلستان رز باغ ارم توضیح می دهند

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷