گفتگو با آقای دکتر ندیم

خوشا شیراز

آقای دکتر ندیم مدیر محترم باغ ها موزه ها و فضای سبز دانشگاه شیراز در خصوص گلستان رز باغ ارم توضیح می دهند

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷