هم قسم

شب فیروزه ای

اجرای ترانه هم قسم توسط قاسم افشار در برنامه شب فیروزه ای

شب فیروزه ای دارای بخش های متنوع و جذابی برای مخاطبان خواهد بود