گره چینی

گپ

آیتم کار نشد نداره در برنامه گپ اینبار به سراغ حرفه هنری و سنتی گره چینی رفته تا شما رو با این کار آشنا کنه

ويژه برنامه ( گپ ) ساعت ٢٢ از شبكه فارس
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷