شیراز

شب فیروزه ای

اجرای گروه ناشنوایان با کار بسیار زیبا و شنیدی “شیراز” کاری از حامد فقیهی که به مناسبت روز شیراز تهیه شده است

شب فیروزه ای دارای بخش های متنوع و جذابی برای مخاطبان خواهد بود
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷