حلوای رولی

کاشانه مهر

مواد لازم

خرما

آرد

روغن

گردو

 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10