ام اس

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر نیک سرشت متخصص مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با بیماری ام اس

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷