مبارزه با قاچاق کالا

تار و پود

گفتگو با سرکار خانم سیاحی مدیر عامل صندوق توسعه صادرات استان فارس در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا در راستای کمک به تولید ملی

برنامه گفتگو محور پیرامون کارآفرینی و اقتصاد در استان فارس
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷