گرامیداشت یاد حضرت آیت الله ایمانی (ره)

خوشا شیراز

یادی از نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز حضرت آیت الله ایمانی (ره)

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید