ترانه میدونم

خوشا شیراز

اجرای ترانه میدونم با صدای اشکان چنگیزی

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید