خلبانی

گپ

آیتم کار نشد نداره در برنامه گپ اینبار به سراغ حرفه پر هیجان خلبانی رفته تا شما رو با این کار آشنا کنه

ويژه برنامه ( گپ ) ساعت ٢٢ از شبكه فارس
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷