باقلوا

کاشانه مهر

مواد لازم

گلاب

مغز گردو و پسته

پودر هل

شکر

رشته

شیرعسل

 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10