دلم را مکن نا امید ای خدا

حرم سوم

دلم را مکـــن ناامـــید ای خــــدا
 *نجاتم بده از خطا و ریا*
 
دل خود به درگاهت آورده ام
 به شهر دلم کن تو شوری به پا
 
خدایا جمیلی لطیفی خبیر
 رحیمی سلامی سمیعی بصیر
 
تو را می پرستم تویی خالقم
 حکیمی عظیمی کریمی بشیر

حرم سوم برنامه ای با رویکرد مذهبی در شبکه فارس
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷