کودک افسرده

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر یزدانی در رابطه با افسرگی در کودکان و علایم و راهکارهای درمانی ان

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10