حلیم بادمجان

کاشانه مهر

مواد لازم

برنج

گوشت

بادمجان

ادویه

گردو

کشک

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10