نگاه روز

برنامه های تلویزیونی

نگاه روز میزگردی است که با حضور کارشناسان خبره درباره مسائل مختلف جامعه به ویژه شعارسال و مباحث اقتصادی بحث و گفتگو می شود.

 

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۲۹ آذر ۱۳۹۵