سرطان خون

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر کریمی فوق تخصص خون و انکولوژی در رابطه با سرطان خون

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷