زخم های گوارشی

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر کاویانی فوق تخصص گوارش و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با زخم های پیتیک (زخم های گوارشی) 

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷