نان پیچ خرمایی

کاشانه مهر

نان پیچ خرمایی
مواد لازم جهت خمیر 
خمیرمایه ۱ق غ سرخالی
بهبود دهنده ۱ق چ
آب ولرم. ۱/۳ پ
شیرولرم ۱/۲پ
کره ۵۰ گرم
شکر اق چ
آردسفید به میزان لازم
زرده تخم مرغ وزعفران جهت روی خمیر
موادمیانی
خرما ۲۵۰گرم
مغزگردو ۵۰گرم
هل ۱ق مرباخوری
دارچین ۱ق چ

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲ خرداد ۱۳۹۷