محمد حسین آراسته

رمضان

محمد حسین آراسته از اهالی لامرد در کنار فرزندش و شیوا راهنورد بانوی ورزشکار شیرازی مهمانان این قسمت از برنامه مهمونی از شبکه فارس هستند
 

ویژه ماه مبارک رمضان
۳ خرداد ۱۳۹۷