بررشی مشکلات کامیون دارران

ویژه

مهمانان این قسمت از برنامه بازتاب

جناب آقای پذیرش معاون استاندار فارس

سردار گودرزی فرمانده نیروی انتظامی استان فارس

و جناب اقای زره پوش ریس اتحادیه کامیون داران استان فارس

پیشنهاد ما به شما
۵ خرداد ۱۳۹۷