شب پارسی 28آذر

شبانه

برنامه شب پارسی روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۲ به مدت ۴۵ دقیقه به صورت زنده از سیمای مرکز فارس پخش می شود.

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۳۰ آذر ۱۳۹۵