خانم سلطانی خیر نیکو کار

ویژه برنامه افطار

سرکار خانم سلطانی خیر نیکو کار مهمان یازدهمین افطار در برنامه مهمونی

 

مهمونی ویژه برنامه افطار شبکه فارس هر روز ساعت ١٨:٣٠ شما هم در این مهمونی دعوتید اتفاق های خوبی در این مهمونی خواهد افتاد. با ما همراه باشید.