کبد چرب

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر باباجعفری متخصص تعذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با بیماری کبد چرب و تغذیه مخصوص این بیماری

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۸ خرداد ۱۳۹۷