گفت و گو با آقای بهنام توکل

رمضان

گفت و گو با آقای بهنام توکل

آقای بهنام توکل مدیر کارخانه ی جعبه سازی است که تمام پرسنل ایشان در این کارخانه افراد ناشنوا هستند 
 

ویژه ماه مبارک رمضان
۹ خرداد ۱۳۹۷