شهر راز

شهر راز

ساختن پل های متعدد روگذر و زیرگذر، تونل ها، تقاطع ها و تعریض خیابان ها، راه اندازی و توسعه مترو، ساخت پارک ها و فرهنگسرا گوشه هایی از کارهای شهرداری شیراز است که به منظور سناساندن آنها و ارائه گزارش به شهروندان ، با صدا و سیمای مرکز اقدام به تهیه ویژه برنامه "شهر راز" نمود. این برنامه ها در قالب مستند گزارشی به طراحی ساخت و اتمام پروژه های شهرداری شیراز می پردازد این برنامه سعی دارد ضمن معرفی پروژه ها، مردم شیراز را در جریان کارهای عمرانی شهرداری قرار داه و از همکاری شهروندان در اجرای هر چه بهتر پروژه های شهری استفاده نماید.

 

زمان پخش: یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه ساعت 21
۱ دی ۱۳۹۵