تیک تک -قسمت چهاردهم

گپ

یتم تیک تک به معرفی تکنولوژی های روز می پردازد

ويژه برنامه ( گپ ) ساعت ٢٢ از شبكه فارس
۱۲ خرداد ۱۳۹۷