کار آفرین نمونه

رمضان

گفتگو با آقای فرهادی کار آفرین نمونه روستایی و آشنایی با مسیر زندگی سخت و پر فراز و نشیب ایشان در برنامه مهمونی

ویژه ماه مبارک رمضان
۱۲ خرداد ۱۳۹۷