ترانه حماسی با صدای امیر تاجیک

ویژه

با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس و تجدید بیعت با آرمان های امام و رهبری، دشمنان داخلی و خارجی را ناکام بگذاریم.

پیشنهاد ما به شما
۱۷ خرداد ۱۳۹۷