قدر علی (ع)

رمضان

گفتگو با آقای دکتر نعمت الهی در رابطه با شخصیت حضرت علی (ع) و منزلت شبهای قدر در برنامه مهمونی

ویژه ماه مبارک رمضان
۱۷ خرداد ۱۳۹۷