جزء بیست و دوم

رمضان

ترتیل جزء بیست و دوم قرآن کریم در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع)

 

ویژه ماه مبارک رمضان
۱۷ خرداد ۱۳۹۷