حماسه حضور

رمضان

حماسه حضور مردم شهید پرور شیراز در راهپیمایی روز قدس 

ویژه ماه مبارک رمضان
۱۹ خرداد ۱۳۹۷