جزء بیست و چهارم

رمضان

ترتیل جزء بیست و چهارم قرآن کریم در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع)

ویژه ماه مبارک رمضان
۱۹ خرداد ۱۳۹۷